فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت- اخبار نشریه و اطلاعیه ها
آخرین اخبار و اطلاعیه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

نویسندگان محترم توجه داشته باشند که پیش از ارسال مقاله حتما راهنمای نگارش مقاله و ملاحظات مهم برای نویسندگان را مطالعه نمایند. لازم به ذکر است که از ابتدای بهمن ماه 97 ویرایش جدید راهنمای نگارش مقالات برای دریافت و بررسی آن ها ملاک عمل خواهد بود.

AWT IMAGE
همچنانکه در بخش معرفی فصلنامه نیز عنوان شده است، فصلنامه "مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت" از سال 1388 با مجوز "علمی پژوهشی" و به صورت "خودگردان" ، بدون استفاده از کمک های دولتی منتشر می‌ شود. از آنجائیکه رسالت اصلی این فصلنامه تبادل دستاوردهای علمی و پژوهشی روز در حوزه مدیریت منابع انسانی ، توسعه شبکه پژوهشگران و کمک به غنی سازی فرآیندهای پژوهش و شیوه های انتشار آن می باشد، به منظور حمایت از استمرار این فعالیت و سرعت بخشی به مجموعه اقدامات مورد نیاز و متناسب با تحولات روز دنیا در این حوزه ، تعرفه هایی برای گروههای مختلف نویسندگان در نظر گرفته شده است. [ادامه مطلب]
AWT IMAGE
"فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت" ، با هدف بررسی مسائل، چالش ها و دستاوردهای جدید در حوزه مدیریت منابع انسانی ، مقالات علمی پژوهشی با محورهای ذیل را در اولویت بررسی قرار خواهد داد:
1. مدیریت تحول و مدیریت تغییر 
2. نوسازی و بازسازی ساختار و سازمان
3. قابلیتهای پویا ، ضرورتها و الزمات آن
4. نوآوری، سازماندهی و ساختارهای فناور
AWT IMAGE
فصلنامه "مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت" از مقالاتی که ایده ها ، موضوعات و تجربیات جدید در حوزه مدیریت منابع انسانی را در سطح صنعت نفت  مورد مطالعه و بررسی قرار داده باشند، استقبال می نماید.
نکته: پذیرش مقالات مرتبط با ماموریت فصلنامه که در سایر صنایع مورد مطالعه قرار گرفته باشند، تنها در موارد بسیار محدود و به شرط نوآوری مقاله امکانپذیر خواهد بود.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت:
http://iieshrm.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب