فصلنامه مطالعات راهبردي در صنعت نفت و انرژي- اسامی داوران
اسامی داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/26 | 

نام داوران (به ترتیب الفباء)

توضیحات

مجید آرش دکترای مدیریت آموزشی
سید رسول آقاداود جلفایی دکترای مدیریت
آرمان احمدی زاد دکترای مدیریت سیستم ها
مریم احمدی زهرانی دکترای مدیریت منابع انسانی
احمد احمدی قبان کندی دکترای مدیریت بازرگانی
مهدی افخمی اردکانی دکترای مدیریت منابع انسانی
منا انوری دکترای مهندسی صنایع
محمد امین باتمانی دکترای مدیریت منابع انسانی
عطیه بحرانی دکترای مدیریت دولتی
مریم بهرامی‌نسب دکترای مدیریت بازرگانی
عطیه بورونی مندآبادی دکترای مهندسی صنایع
عبدالرضا بیگی نیا دکترای مدیریت
لیلا پارسا ضیابری دکترای مدیریت دولتی- منابع انسانی
گیتی افروز پوراحمدی دکترای مدیریت بیمارستانی
ناصر پورصادق دکترای مدیریت دولتی
اعظم تدین دکترای مدیریت دولتی
نازنین تیموری دکترای مدیریت منابع انسانی
جواد جعفری فارسانی دکترای مدیریت منابع انسانی
مقداد حاجی محمدعلی جهرومی دکترای مهندسی صنایع
صدیقه جوادپور دکترای علوم شناختی
محمد حسن زاده دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی
تورج حسن زاده ثمرین دکترای مدیریت
معصومه حسین زاده شهری دکترای مدیریت بازرگانی
صدیقه حسینی صفا دکترای مدیریت بازرگانی
طاهره حیدری دکترای مهندسی صنایع
حامد خراسانی طرقه دکترای مدیریت
صدیقه خزائی دکترای مدیریت منابع انسانی
مهدی خیراندیش دکترای مدیریت دولتی- منابع انسانی
سمیه دانشمندی دکترای مدیریت آموزش عالی
آزاده دباغی دکترای مدیریت صنعتی
مریم درویشی دکترای مدیریت صنعتی
نرگس درویشی دکترای روانشناسی
مریم دهقان باقی دکترای مهندسی صنایع
ابراهیم رجب پور دکترای مدیریت منابع انسانی
حاجیه رجبی فرجاد دکترای مدیریت منابع انسانی
ابوالفضل روحانی دکترای مدیریت منابع انسانی
یونس رومیانی دکترای منابع انسانی
آریا زارع پور دکترای مدیریت
فریده زارعی دکترای مدیریت منابع انسانی
ناصر ساعدی نیا دکترای مدیریت منابع انسانی
فرزانه سلطانی دکترای مدیریت منابع انسانی
مجید سلیمی دکترای سنجش و اندازه گیری
توکل شرفی دکترای مدیریت منابع انسانی
حشمت اله صادقی دکترای مدیریت رفتار سازمانی
هدی صنعتی گر دکترای مدیریت
سعید صیاد شیرکش دکترای مدیریت دولتی
راضیه ظهره وند دکترای روانشناسی و علوم تربیتی
آزاده عسکری دکترای روانشناسی صنعتی و سازمانی
بهاره عطایی دکترای مدیریت رفتار سازمانی
محمد مهدی علیشیری دکترای مدیریت دولتی
مریم فریدی خورشیدی دکترای مدیریت دولتی
مریم قانع نیا دکترای روانشناسی صنعتی و سازمانی
محمد کرمانی دکترای مدیریت دولتی
زهرا کروبی دکترای مدیریت رسانه
الهام کشاورز دکترای مدیریت صنعتی
علیرضا کندرانی دکترای روانشناسی -سنجش
سلیمه لطیفی جلیسه دکترای مدیریت دولتی
سبحان لواسانی دکترای آینده پژوهی
حامد محمدی دکترای مدیریت دولتی
یوسف محمدی مقدم دکترای مدیریت
مهدی محمدی دکترای منابع انسانی
فاطمه ملکشاهی دکترای مدیریت منابع انسانی
محمدرضا مهدی زاده دکترای مدیریت
سید حسن موسوی دکترای مدیریت دولتی- منابع انسانی
نیلوفر میرسپاسی دکترای مدیریت بازرگانی
مهدی نریمانی دکترای مدیریت  رفتار سازمانی
مهدی نصرالهی دکترای مدیریت صنعتی
عیسی نیازی دکترای آینده پژوهی
جهانگیر یداللهی فارسی دکترای مدیریت
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات راهبردي در صنعت نفت و انرژي:
http://iieshrm.ir/find.php?item=1.123.27.fa
برگشت به اصل مطلب