فصلنامه مطالعات راهبردي در صنعت نفت و انرژي- وضعیت نشریه در نمایه ها
وضعیت نشریه در نمایه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/14 | 
نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  ISC
نمایه شده در magiran
نمایه شده در SID
نمایه شده در گوگل اسکولار
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات راهبردي در صنعت نفت و انرژي:
http://iieshrm.ir/find.php?item=1.120.25.fa
برگشت به اصل مطلب